80/20-kartlägg och nästa steg

80/20-kartläggning och nästa steg

Frigör 100 timmar av din tid och få lista med prioriterade insatser för ökad vinst och styrka i företaget

Hur du gör MINDRE av det olönsamma, för att FRIGÖRA tid och utrymme

Vad du kan göra för att få ut MER av det som redan ger MEST

Vilka insatser du borde prioritera för att öka vinst och styrka i företaget?

Stefan Nilsson

Start onsdag 12 oktober. 8 platser i premiäromgången.

Hela deltagaravgiften räknas av om du vill fortsätta samarbetet och genomföra nästa projekt.

Helt nöjd eller återbetald deltagaravgift.

Resultatgaranti

80/20-kartläggning och nästa steg

OM ...

du är företagets ägare

ditt företag omsätter mer än 2 Mkr och har mer än 5 produkter (produktgrupper) av betydelse

du ser det som hög prioritet att åstadkomma varaktigt högre vinst i ditt företag

OCH ...

* om du sammanställer produkter, bruttovinst och din nedlagda arbetstid i mitt webbaserade verktyg

* om du lämnar svar på mina kontrollfrågor

* om du i övrigt följer de anvisningar jag ger dig under de 4 veckor programmet pågår

* om du betalar deltagaravgiften 28.000 kr exkl. moms (faktura som pdf-fil med e-post och 14 dagar betalningsvillkor)

SÅ KOMMER DU ...

att se hur du frigör minst 100 timmar av din nedlagda tid nästkommande 12 månader

att se var du kan dra ner eller sortera bort insatser för att öka vinst

att erhålla 2-5 rangordnade projekt för att öka vinst och bygga styrka i ditt företag, med en prognos för förväntad vinstökning och en bedömning av dina insatser i varje projekt.

att känna dig bekväm med minst ett av de presenterade projekten och se det som genomförbart i närtid

efter de 4 veckor som programmet pågår

... DESSUTOM

får du hela deltagaravgiften tillgodoräknad om du vill fortsätta samarbeta med mig och få hjälp att genomföra utvalda projekt.

I ANNAT FALL ...

får du hela deltagaravgiften återbetald på din begäran.

Anmäl dig här →

Varför skulle detta vara intressant för dig, just nu?

Jag tror vi kan vara överens om att de flesta företag är inte optimalt intrimmade. Inte på långa vägar. Tittar man noga så läcker det lite här och var. Effektivt och väloljat är inte den första tanken som dyker upp.

Men mycket hänger förstås ihop med att det inte finns tid till allt, och det är ju naturligt.

Och om ditt företag är som de flesta andra så stämmer en del saker förmodligen in på dig också.

Saker du vet med dig, en magkänsla:

* Alla kunder bidrar inte lika mycket till vinsten i mitt företag

* Det finns antagligen kunder som vill köpa mer av oss, men vi har inte kommit oss för att paketera ihop några erbjudanden till dem än

* Vissa produkter kostar oss mer än de smakar, och förmodligen går vi back varje gång de skeppas iväg

* Vi skickar ut våra kampanjer vitt och brett men det är förmodligen ganska få som är mottagliga för ett erbjudande just nu, och visst borde det gå att välja ut de med mest potential

* Jag vet att vissa produktkategorier är mer efterfrågade och mer lönsamma, beroende på kundgrupp, men vi vet inte riktigt hur vi får utväxling på det för att tjäna mer

Nu kan du snabbt stämma av var möjligheter till ökad vinst ligger dolt i ditt företag.

Vår kartläggning sätter 80/20-fokus i dina händer.

Men först en fråga...

Gör du samma misstag i ditt företag som många andra?

Det finns en demokratiskt tanke att varje produkt och varje kund är lika mycket värd för företaget. Om någon halkar efter stannar vi upp och väntar in. Om någon springer för bromsar vi in dem.

Håller du tillbaka vinnarna för att försöka sätta fart på förlorarna?

Ditt företag har en enda uppgift:

Att skapa så mycket vinst det bara går genom att använda så lite av dyrbara resurser som möjligt. Något mer finns det väl inte utrymme till?

Och som ägare till företaget är det INTE din uppgift att hålla liv i vare sig produkter, kunder eller anställda – ifall inte var och en av dem märkbart bidrar till företagets välmående.

* Inget du sysslar med är jämlikt. Inget bidrar lika mycket. Inget låter dig värderas på samma sätt.

* Ditt företag mår så mycket bättre om du gör MER av det som redan ger MEST.

* Och MINDRE av det som ger MINST, eller är direkt olönsamt.

Du har nog redan förstått det, kanske utan att tänka på det.

Merparten av ditt resultat kommer från en betydligt mindre del av det du gör. Den vanliga skevheten är att 80% av ditt resultat kommer från 20% av insatserna.

Använd 80/20-principen till din fördel, varje dag.

Du gör det enklare för dig. Du följer med naturliga trender. Du justerar till det bättre. Du behöver inte jobba hårt för blåsa nytt liv i det som inte vill längre. Kapa linan.

80/20-principen ger dig tillåtelse att dra ner på, eller till och med SORTERA BORT, det som inte hjälper till att skapa försäljning och vinst i ditt företag.

Du har inte råd att syssla med jämlikhet eller allas lika värde. Häll allt bränsle på dina vinnare!

Och om du undrar vilken ände du ska starta i

... så är mitt program 80/20-kartläggning och nästa steg helt rätt för dig!

De flesta företagare känner till 80/20-principen

Men nästan ingen vet hur 80/20 faktiskt ser ut och hur det uppträder.

Därför är de flesta företagare inte särskilt bra på att dra fördel av 80/20 för att spara tid och tjäna mer pengar.

Allt som påverkar försäljning och lönsamhet i ditt företag följer 80/20-mönster

80/20 är INTE data som delas i två grupper.

80/20 är en flytande skala och ett mönster som återkommer ÖVERALLT där du har positiv återkoppling.

Du ser några få långa staplar i topp och många fler korta staplar allt längre ner.

Nr 1 är ofta dubbelt så stor som nr 2

Nr 1 är ofta 4X större än nr 5

Nr 1 är ofta 8X större än nr 10

Allt som påverkar försäljning och lönsamhet i ditt företag följer 80/20-mönster.

Här är 3 bra sätt att förhålla sig till det

1. Kapa förlusterna från dina förlorare

2. Öka värdet av dina vinnare

3. Förutse var nya vinnare seglar upp

Men ett annat sätt att se på det...

80/20-principen är jobbig, riktigt jobbig

Den säger att ditt företag har för många kunder

* Du har för många produkter

* För mycket av din tid läggs på saker som inte ger tillräckligt tillbaka

* För många av dina arbetstimmar ger inte tillräckligt värde

* 80 procent av det du gör bara ger 20 procent av det du vill ha

Men på den positiva sidan finns det ljusglimtar

Du borde sluta göra sådant som kostar tid, äter vinst och försvagar ditt företag.

Du som ägare lägger för mycket tid på saker som är obetydliga, som inte ger vinst eller bygger styrka i företaget.

Du har saker att dra ner på, göra mindre av, eller helt enkelt SORTERA BORT, ofta utan att det märks.

Frågan är bara hur du får ett grepp på det. I vilken ände ska du börja?

Att sortera bort saker är enkelt och effektivt, men lite trixigt och måste skötas snyggt

Fördelarna med att sortera bort är

Bortsortering kräver bara ett beslut. Och lite finess och finkänslighet.

Men de flesta företagare tänker att de måste sälja mer för att göra mer vinst.

Inte mycket som är mindre sant. Du kanske säljer mer och får in mer pengar, men du drar helt säkert på dig större kostnader.

Eftersom... annonsering kostar, säljmöten kostar, rabatter och extrapriser kostar, offertskrivande kostar, kampanjer kostar, extra projekt kostar, inhyrda experter kostar.

Lång ifrån säkert att du får till det överskott du förväntat dig.

Jag brukar tänka så här:

* Mer omsättning leder till ett komplicerat företag, som slukar ägarens tid.

* Högre vinst bygger ett starkt företag, som frigör ägarens tid och lättar sinnet

Vägen dit går genom att sortera bort, med en dos finess och finkänslighet.

Och insikter om ditt nuläge.

Det är där din kartläggning kommer in.

Din 80/20-kartläggning börjar alltid i rätt ände, nämligen att ta reda på vad du borde göra mindre av.

Vinst är relativt mått. Det är vinst per insats som räknas.

* Du behöver flytta saker du gör till allt högre lönsamhetsnivå. Mer vinst, mindre insats.

Du kan inte nöja dig med bara vinst, av vilken storlek som helst. Då kommer du ägna en stor del av dina dagar med mindre lönsamma saker. Risken är att du fyller alla dygnets timmar med oväsentligheter. Detta om något brukar höja stressnivåerna.

Hitta sätt att föra över mer av din tid till det som ger maximal vinst per nedlagd timme.

Börja tänka att mer vinst är bra, men att mer vinst till mindre insats är bättre.

80/20 handlar om detta. Få ut mer, samtidigt som du sätter in mindre.

Åtminstone till en början. Därefter är det läge att undersöka var du får ut mer av det som redan ger mest.

Du får hjälp med detta också i din kartläggning. Vi samlar ihop det råmaterial som redan finns i ditt företag. Det ger dig en lista på prioriterade projekt. Du behöver bara stämma av vilka som är mest brännande att ta tag i.

Fördelen med mitt upplägg är att vi FÖRST tydligt visar var du kan frigöra tid. Det är steg ett i kartläggningen. Det ger dig utrymme att fortsätta prioritera 80/20-arbetet.

Ser fram emot att hjälpa dig med det här.

Välkommen med din anmälan!

Stefan Nilsson

Så här går kartläggningen till

Vecka 1

Du använder mitt verktyg för att sammanställa bruttovinst för produkter och din nedlagda arbetstid. Ditt arbete med verktyget ger en 80/20-översikt av ditt nuläge. Du ser bruttovinst och värdet av din tid på varje produkt. Du ser vad som är rimligt att göra mindre av. Du ser var du kan, och borde, frigöra tid och utrymme.

* Se beskrivning av verktyget längre ner

Vecka 2

Du stämmer av med mina kontrollfrågor. Vad kan du dra ner, kapa av eller sortera bort med självförtroende. Vilka insatser är du bekväm med. Var finns det öppningar att göra mer. Vilka fallgropar finns och hur tacklar du dem på bästa sätt. Och mer.

Vecka 3

Vi samlar ihop ditt råmaterial. Utifrån vad som kommit fram vecka 1 och 2 ser jag till att nödvändiga uppgifter finns på plats. Detta används för att forma projekt och prioritera insatser.

Vecka 4

Vi sammanställer din lista med prioriterade projekt. Vi rangordnar efter förutsättning att öka din kontroll, ge mer vinst och bygga styrka i ditt företag.

Anmäl dig här

Tänk på att programmet är nytt. I premiäromgången som startar onsdag 12 oktober gör jag plats för 8 deltagare.

Just nu vet jag inte när nästa runda blir av. Det beror på vilka projekt som kommer ur premiären och vad mina åtaganden blir.

Anmäl dig genom att svara på mina nyfikna frågor och lämna kontaktuppgifter.

Du får besked om plats inom 24 timmar.

Nyfikna frågor:

Låg prioritet
Medel
Högsta prioritet
Mindre än 5 Mkr
Runt 50 Mkr
Mer än 100 Mkr
Inte nöjd, stora förluster
Halvnöjd
Mycket nöjd, helt OK vinst
Företaget har inte växt nämnvärt
Hyfsat
Företaget har minst dubblat i storlek
1 specifik
10
Fler än 20
Mindre än 10%
50%
Mer än 90%
Nästan noll
Någorlunda
Full kontroll

Dina uppgifter:En kort beskrivning av verktyget du använder för din 80/20-kartläggning

(1) Ange uppgifter om försäljning, kostnader och din nedlagda tid

Välj om du räknar på produkter, projekt, kunder, kundgrupper, etc.

(2) Få överblick på vad som bidrar till företagets vinst, var du lägger din tid och vad din insats är värd

Du kan få till ett första utkast på en eftermiddag

Sortera i tabell och diagram för att snabbt se vad som ger mest, och vad som kostar mer än det smakar. Ägna sedan lite mer tid och få in exakthet som klargör ditt nuläge. Gå igenom de viktigare delarna med dina närmaste medhjälpare. Gräv djupare där det verkar vara en bra idé att få till mer klarhet.

Du har saker att dra ner, göra mindre av, eller helt enkelt SORTERA BORT, ofta utan att det märks.

Du stämmer av med Stefans kontrollfrågor

Vad kan du dra ner, kapa av eller sortera bort med självförtroende. Vilka insatser är du bekväm med. Var finns det öppningar att göra mer. Vilka fallgropar finns och hur tacklar du dem på bästa sätt. Med mera.

80/20-kartläggning och nästa steg

Frigör 100 timmar av din tid och få lista med prioriterade insatser för ökad vinst och styrka i företaget

Hur du gör MINDRE av det olönsamma, för att FRIGÖRA tid och utrymme

Vad du kan göra för att få ut MER av det som redan ger MEST

Vilka insatser du borde prioritera för att öka vinst och styrka i företaget?

Stefan Nilsson

Start onsdag 12 oktober. 8 platser i premiäromgången.

Hela deltagaravgiften räknas av om du vill fortsätta samarbetet och genomföra nästa projekt.

Helt nöjd eller återbetald deltagaravgift.

Se fullständig resultatgaranti

"De flesta företagare tänker inte så ofta som de borde, eller så tidigt som de borde, på företagets värde och hur det kan växa."
–– Det finns ALLTID en Bättre Formel ––

Stefan Nilsson / SAN Webbutveckling HB
Storgatan 55, 881 30 Sollefteå
www.NilssonStefan.se

© Stefan Nilsson, 2023