Räkna fram företagets tillväxttakt

Räkna fram företagets årliga tillväxttakt

Ange som kr, tkr, Mkr
Ange som kr, tkr, Mkr

Stefan Nilsson

'De flesta företagare tänker inte så ofta som de borde, eller så tidigt som de borde, på företagets värde och hur det kan växa.

Det finns ALLTID en Bättre Formel'

"De flesta företagare tänker inte så ofta som de borde, eller så tidigt som de borde, på företagets värde och hur det kan växa."
–– Det finns ALLTID en Bättre Formel ––

Stefan Nilsson / SAN Webbutveckling HB
Storgatan 55, 881 30 Sollefteå
www.NilssonStefan.se

© Stefan Nilsson, 2023