Om - Stefan Nilsson

Hej! Stefan Nilsson här ...

Kul att du är nyfiken på tillväxt, lönsamhet och ett mer värdefullt företag.

Jag tror vi kan vara överens om att de flesta företag är inte optimalt intrimmade. Inte på långa vägar.

Tittar man noga så läcker det lite här och var. Effektivt och väloljat är inte den första tanken som dyker upp.

Men mycket hänger förstås ihop med att det inte finns tid till allt, och det är ju naturligt.

Och om ditt företag är som de flesta andra så stämmer en del saker förmodligen in på dig också.

Saker du vet med dig, en magkänsla:

* Alla kunder bidrar inte lika mycket till vinsten i mitt företag

* Vissa produkter kostar oss mer än de smakar, och förmodligen går vi back varje gång de skeppas iväg

* Vi skickar ut våra kampanjer vitt och brett men det är förmodligen ganska få som är mottagliga för ett erbjudande just nu, och visst borde det gå att välja ut de med mest potential

* Det finns antagligen kunder som vill köpa mer av oss, men vi har inte kommit oss för att paketera ihop några erbjudanden till dem än

* Jag vet att vissa produktkategorier är mer efterfrågade och mer lönsamma, beroende på kundgrupp, men vi vet inte riktigt hur vi får utväxling på det för att tjäna mer

Har du en fundering som du inte löst upp knutarna på? Någon del i din verksamhet där du vet med dig att förbättringar borde sättas in?

Här är några saker jag kan hjälpa företagsägare med:

  • Lönsamhet och tillväxt
  • Kundanskaffning och marknadsföring
  • Innovation och produktförbättring
  • Konkurrensövertag
Om du går runt och funderar på hur du ska kunna sätta mer fart på ditt företag så är det här mitt stalltips:
Börja med att kolla upp det "råmaterial" som redan finns i företaget.

Mer om mig

Jag har bakgrund som energiingenjör och har varit företagare sedan 2002, till och från, med varierande framgång.

Under åren har jag sysslat med programmering, energiberäkningar, och senaste tretton åren med kundanskaffning genom Facebook-/Google-annonser, e-postmarknadsföring, online-kampanjer, mm. Det har varit en handfull fasta kunder som jag haft ganska långa samarbeten med.

På senare tid har jag börjat växla över från att göra specifik marknadsföring och säljprocessförbättring till frågor om vad som bygger förutsättningar för försäljning, vinst och tillväxt.

Där är 80/20 den klart mest bärande delen.

En av anledningarna till att jag ser annorlunda på 80/20-principen kan vara min bakgrund som energiingenjör. Jag är varken affärsstrateg eller ekonom, utan håller mig till naturlagarna (lyckligtvis).

Energiteknik handlar om systemtänkande och verkningsgrad. Verkningsgraden bestäms som förhållandet mellan nyttig energi och tillförd energi. Att få ut så mycket nyttig effekt som möjligt samtidigt som du minimerar insatsen.

Det låter väl som något som borde gå att tillämpa på saker i ditt företag med, eller hur?

Och mitt sätt att se det är att det finns spakar lite här och där som du kan dra i för att sätta upp en högre verkningsgrad. Vissa spakar leder till små höjningar medan vissa får verkligt bra saker att hända.

Jag predikar att du borde lägga mest tid och kraft på att fixa de mest betydelsefulla problemen. De som löser upp flest knutar och får bra saker att hända.

Hela vitsen med att leta 80/20-mönster!

Men vad jag ser, så är det många som gillar att pilla med de mindre problemen. För att vara extra tydlig så menar jag att de prioriterar fel problem.

80/20-principen säger att 80% av dina ansträngningar bara bidrar till 20% av resultatet.

Och att så lite som 20% av det du gör ger 80% av resultatet du är ute efter, som gör skillnad.

Så två frågor att ställa är:

  • Hur kan jag göra mer av det som redan ger mest?
  • Hur kan jag dra ner, välja bort eller eliminera det som nästan inte alls bidrar till resultatet?

Mer vinst i företaget handlar om att serva de viktigaste kunderna, de som köper dina mest lönsamma produkter och de som är lättast att hålla nöjda.

Och med fokus på det viktigaste kan du göra din verksamhet enklare, och ändå åstadkomma efterfrågad vinst.

Med färre kunder, färre produkter, mindre komplexitet, mindre huvudbry.

Läs min senaste specialrapport

Gör din produkt bättre och ditt erbjudande mer efterfrågat – Så lyckas du med “intelligent innovation” som leder till ökad tillväxt och lönsamhet.

Ny upptäckt visar att det löper en gemensam röd tråd genom Apple, IKEA, Google, McDonalds, Ford, Facebook, RyanAir, Uber, Spotify, Tetra Pak, Amazon m.fl. som förklarar exakt vad de lyckats göra annorlunda och som har lagt grunden till deras framgång.

Hämta guide med tumregler för 80/20-principen

80/20 brukar funka fint för att snabbt sortera skevheten i insats och utfall. Framförallt om det handlar om försäljning, kostnader, produktion, effektivitet, mm. Men när det gäller egentlig vinst från företagets kunder och produkter är det ofta annorlunda.

"De flesta företagare tänker inte så ofta som de borde, eller så tidigt som de borde, på företagets värde och hur det kan växa.

Det finns ALLTID en Bättre Formel"

Så här fixar du 15% extra vinst från det du redan gör

Utan att lägga till något nytt i ditt företag

Utan att ta in några fler kunder

Utan nya produkter och kampanjer

Utan att det bygger upp några kostnader

Utan att göra särskilt mycket mer

Beställ min bok Verkningsgrad vinner!

Inspirationskällor och boktips

80/20 Sales and Marketing

Perry Marshalls 80/20 Sales and Marketing omdefinierar metoder för försäljning och marknadsföring. Genom att tillämpa 80/20-regeln på affärsstrategier ser du kraften i att identifiera och fokusera på de mest betydande delarna av verksamheten.

Genom att rikta in sig på de 20% av kunderna, produkterna och ansträngningarna som genererar 80% av resultatet, kan du skapa enastående effektivitet.

The Star Principle

"Star Principle" av Richard Koch är en inspirerande guide till affärsframgång. Boken introducerar The Star Principle, där Koch förklarar att vissa delar av en verksamhet genererar exponentiellt mer resultat och värde än andra. Genom att identifiera och investera i dessa "stjärnor" kan företagsägare maximera återbäringen på investerat kapital.

Boken ger konkreta exempel och strategier för att tillämpa denna princip, inklusive hur man hittar och utvecklar dessa områden, samt hur man hanterar och förstärker deras framgång.

Simplify

I boken argumenterar Richard Koch och Greg Lockwood för att komplexitet ofta leder till ineffektivitet och att de mest framgångsrika företagen utmärker sig genom att hitta enklare och mer effektiva sätt att arbeta på.

"Simplify" ger exempel på företag som har lyckats genom att förenkla sina produkter, processer och organisationer. Författarna delar också med sig av strategier för att identifiera och implementera förenklingar i olika aspekter av verksamheten.

Kontaktuppgifter:

Företaget:
Stefan Nilsson / SAN Webbutveckling HB
Storgatan 55, 881 30 Sollefteå

Telefon:
073-755 50 90
Skicka gärna ett sms först med ditt ärende så hittar vi en lämplig tid för samtal

E-post:
stefan@nilssonstefan.se

"De flesta företagare tänker inte så ofta som de borde, eller så tidigt som de borde, på företagets värde och hur det kan växa."
–– Det finns ALLTID en Bättre Formel ––

Stefan Nilsson / SAN Webbutveckling HB
Storgatan 55, 881 30 Sollefteå
www.NilssonStefan.se

© Stefan Nilsson, 2023